Renovering 2018

Under sommaren 2018 planerar föreningen att renovera byggnadens fasad. Detta kommer ske genom två extratjänster samt genom insamling av medel.

Föreningen arbetar just nu med projekteringen och har budgeterat att det behövs ca 100 000 kr för att kunna renovera alla fönster och två av de fyra fasaderna.

Insamlade medel 2 juli: 19 500 kr

Bidra till renoveringen och bli eventuell delägare i framtida bolag för Kvarnen/Magasinet

Du kan hjälpa till genom att skänka pengar till renoveringen. I utbyte tänker vi oss att om vi i framtiden startar ett bolag/ekonomisk förening som tar över kvarnen så kan varje skänkt 500 kr komma att omvandlas till en andel i bolaget.

Swish: 123 079 99 40 eller Bankgiro: 5198-3716
Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalning

Observera: Kommunen äger idag huset och har beslutanderätt över det samma. Föreningens plan är att renovera fasaden för att göra byggnaden mer attraktiv och mer intressant att investera i. Om föreningen inte lyckas skapa ett bolag/ekonomisk förening som tar över huset, eller om kommunen beslutar sig för att göra något annat med den samma, kommer föreningen inte kunna få tillbaka de investeringar som gjorts.