Om oss

Föreningen Bevara Kvarnen har som uppgift att verka för att Höörs gamla kvarnbyggnad från 1800-talets slut vid järnvägsstationen bevaras och att den kommer till god användning och görs tillgänglig för allmänheten. Föreningen skall verka för att tillvarata och sprida kännedom om byggnadens kulturhistoriska värde.

Vi vill gärna att också du blir medlem.

Föreningens styrelse

  • Elfrida Klacka
  • Helen Carlsson
  • Lars Kroon
  • Lena Hector
  • Linus Helmestam
  • Martin Svansjö
  • Olle Krabbe
  • Tom Ström
  • Tony Johansson