Historia

Kvarnen – ett spännande industriminne!

Den något luggslitna byggnaden väster om järnvägen är en viktig länk i Höörs industrihistoria.

Det som vi idag kallar för kvarnen uppfördes under andra hälften av 1800-talet som lagermagasin. 1858 kom järnvägen till Höör och så småningom utvecklades stationsorten såsom andra skånska stationssamhällen med en representativ framsida och en funktionell baksida. På framsidan uppfördes stationshus, järnvägsgata, affärer och officiella byggnader. Bangård och bebyggelse med verkstadskvarter som magasinsbyggnaden, placerades på baksidan.  Lagermagasinet fick en strategisk placering i anslutning till järnvägen.

Höörs kommunarkiv: Knut Jönssons Bildarkiv

Byggnaden har också hyst en lantmannaaffär, madrassfabrik och kvarn. Den eldrivna kvarnen var enligt uppgift i drift in på 1990-talet och här utfördes också utsädesrensning. Bland annat hanterades korn, gröpe och sannolikt havre.  På 1950-talet uppfördes spannmålssilon som då byggdes ihop med kvarnbyggnaden.

Kring år 1904-05 hade ”Utsädesförädling, aktiebolaget landtmannaaffären i Höör” sin verksamhet i byggnaden. Uppgifterna om madrassfabriken är knapphändiga, men ett foto från 1915 visar att tillverkningen då var igång men det är oklart hur länge denna verksamhet pågick.

Foto ur Knut Jönssons bildarkiv.

Kvarnbyggnaden kom i Firma J. Ljunghs ägo under 1930- eller 1940-talen. AB J. Ljungh, senare Byggland, startade sin verksamhet på 1860-talet och är Höörs äldsta företag inom handelssektorn. Företaget bedrev handel med trävaror och spannmål och hade också en småskalig industriell verksamhet med bland annat framställning av djurfoder och utsädesrensning.  

Kvarnbyggnaden har en gedigen konstruktion med murade stödvalv i bottenvåningen och en överbyggnad i trä.  Ovanvåningens pelarkonstruktion öppnar upp för stora våningsytor. Fortfarande är spåren efter kvarndriften och utsädesrensningen tydliga och ger en spännande inblick i produktionen. En så kallad slisk eller karusell, för transport av spannmålssäckar från övre plan ned till bottenplan, är bevarad, liksom äldre industriarmatur och även en stor del av den maskinella utrustningen kopplad till utsädesrensningen. Vädringsluckor och spannmålsfickor i trä vittnar också om det arbete som utfördes här.

Trots att kvarnen varit försummad i många år är byggnaden i förvånansvärt gott skick. Detta tack vare hållbara konstruktioner, hög virkeskvalitet och omsorg om detaljerna. Höörs äldsta bevarade industribyggnad är ett synnerligen gott exempel på hållbart byggande.

Foto: Linus Helmestam

Källa: Helen Carlsson. En länk till Höörs industriella kulturarv. Bygglandområdet i Höörs kommun. Kulturhistorisk utredning, 2011.
Läs hela utredningen här.