Vår vision

Under 2017 jobbade medlemmar i föreningen tillsammans i olika arbetsgrupper för att ta fram ett gemensamt förslag på hur Kvarnen/Magasinet kan komma att komma till användning. Här presenterar vi vår vision.