Öppna medlemsmötet genomfört

Tack alla som kom på dagens öppna medlemsträff. Ett extra stort tack också till Margareta som i egenskap av ordförande drivit uppstarten av föreningen, men nu lämnat klubban vidare.