Välkommen att besöka kvarnen på vårt medlemsmöte 21 maj!

Söndagen den 21 maj kl 14.00 är alla välkomna till vårt första medlemsmöte. Plats: Kvarnen, Bangårdsgatan.
Är man inte redan medlem får man gärna bli medlem på plats.
Vi kommer då ha kvarnen öppen så att alla får möjlighet att se hur den ser ut invändigt. Styrelsen kommer också att berätta om våra visioner och planer och vad vi åstadkommit under de första tre månaderna sedan föreningen bildades.
I anslutning till detta kommer vi också ha ett formellt möte för att ta upp följande punkter:

Dagordning
1. Medlemsmötet öppnas
2. Val av funktionärer för mötet
3. Godkännande av att kallelse
4. Godkännande av dagordning
5. Styrelsens redovisning av föreningens verksamhet sedan föreningen bildades den 1 mars 2017
6. Fyllnadsval i styrelsen fram till årsmötet 2018
7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
8. Val av valberedning
9. Förslag till nya stadgar för föreningen (läs förslaget här)
10. Övriga frågor
11. Medlemsmötets avslutas

Alla är varmt välkomna (men bara medlemmar har rösträtt på mötet).