Tack för era bidrag!

Här presenterar vi lista på personer som bidragit till renoveringen 2018. Det kan finnas fler som lämnat bidrag men bara de som godkänt att finnas med på sidan finns med. Stort TACK alla!

 • Anna Johnsson
 • Camilla Källström
 • Fredrik Johansson
 • Hanna Ershytt
 • Jenny Svensson
 • Linda Björnman
 • Linus Helmestam
 • Margareta Lundberg
 • Maria Oscarsson
 • Olle Krabbe
 • Stina Deurell
 • Ulla Premmert

Det finns fortfarande ett mycket stort behov av stöd, så läs mer på http://www.bevarakvarnen.se/renovering-2018/ och lämna ett bidrag du med!

Vår vision

Under 2017 jobbade medlemmar i föreningen tillsammans i olika arbetsgrupper för att ta fram ett gemensamt förslag på hur Kvarnen/Magasinet kan komma att komma till användning. Här presenterar vi vår vision.

Barista på kulturnatten 15 september

Under Höörs Kulturnatt den 15 september kommer vi ha en liten barista inne i kvarnen.

Vi har öppet mellan kl 19 – 22 för att bjuda på en cappuccino, latte eller bara en svart kopp. Så kom och sätt er en stund i vårt lilla café. Vi är där för att lyssna, berätta om våra tankar om kvarnen och visa upp olika förslag som gjorts.

Välkomna!

Öppet medlemsmöte 17 september

Söndagen den 17 september kl 14.00 håller Bevara Kvarnen öppet medlemsmöte. Då kommer vi presentera resultatet från de arbetsgrupper som har tittat på olika aspekter och verksamhetsförslag. Alla har möjlighet att komma till tals och lämna sina synpunkter.

Missade du att besöka insidan av kvarnen när vi hade visning i våras så är detta ett bra tillfälle. Mötet kommer nämligen hållas på bottenvåningen i Kvarnen.

Varmt välkomna hälsar styrelsen

”Vepan”

En ny vepa är på plats, men högre upp genom en heroisk insats av vår nye ordförande Linus Helmestam, i stället för den vi satte upp inför medlemsmötet men som revs ner och stals.

Välkommen att besöka kvarnen på vårt medlemsmöte 21 maj!

Söndagen den 21 maj kl 14.00 är alla välkomna till vårt första medlemsmöte. Plats: Kvarnen, Bangårdsgatan.
Är man inte redan medlem får man gärna bli medlem på plats.
Vi kommer då ha kvarnen öppen så att alla får möjlighet att se hur den ser ut invändigt. Styrelsen kommer också att berätta om våra visioner och planer och vad vi åstadkommit under de första tre månaderna sedan föreningen bildades.
I anslutning till detta kommer vi också ha ett formellt möte för att ta upp följande punkter:

Dagordning
1. Medlemsmötet öppnas
2. Val av funktionärer för mötet
3. Godkännande av att kallelse
4. Godkännande av dagordning
5. Styrelsens redovisning av föreningens verksamhet sedan föreningen bildades den 1 mars 2017
6. Fyllnadsval i styrelsen fram till årsmötet 2018
7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
8. Val av valberedning
9. Förslag till nya stadgar för föreningen (läs förslaget här)
10. Övriga frågor
11. Medlemsmötets avslutas

Alla är varmt välkomna (men bara medlemmar har rösträtt på mötet).